Site icon VIẾT NHẠC – PHỐI KHÍ – THU ÂM – SẢN XUẤT ÂM NHẠC

Học Hoà Âm Phối Khí – Học Mix Nhạc – Bài 2 – Viết Hoà Âm

 1. Định nghĩa hòa âm: Là tập hợp của ít nhất 3 nốt nhạc vang lên cùng một lúc và đánh cùng một nhịp. Hòa âm là yếu tố quan trọng nhất cho một bài hát phổ thông bất kì giúp cho giai điệu (melody) hòa quyện để cấu thành bài hát. Có 12 nốt để cấu thành tất cả những hợp âm: Do (C) – Do#(C#) – Re (D) – Re# (D#) – Mi (E) – Fa (F) – Fa# (F#) – Sol (G) – Sol# (G#) – La (A) – La# (A#) – Si (B).

Như vậy ta sẽ có những cặp giọng như sau:

 1. Đô trưởng – La thứ (C-Am)
 2. Đô thăng trưởng – La thăng thứ (C#-A#m)
 3. Rê trưởng – Si thứ (D-Bm)
 4. Rê thăng trưởng – Đô thứ (D#-Cm)
 5. Mi trưởng – Đô thăng thứ (E-C#m)
 6. Pha trưởng – Rê thứ (F-Dm)
 7. Pha thăng trưởng – Rê thăng thứ (F#-D#m)
 8. Son trưởng – Mi thứ (G-Em)
 9. Son thăng trưởng – Pha thứ (G#-Fm)
 10. La trưởng – Pha thăng thứ (A-F#m)
 11. La thăng trưởng – Son thứ (A#-Gm)
 12. Si trưởng – Son thăng thứ (B-G#m)

Chúng ta thấy ở phía trên mỗi cặp giọng từ 1-12 có một điểm chung là cách nhau 1/2 cung (tone). Ví dụ: cặp giọng 1 và 2 cách nhau 1/2 cung, cặp giọng số 1 và 4 cách nhau 1,5 cung.

Kết luận: Từ cặp giọng số 2 đến cặp giọng số 12 là những cặp giọng biến thể của cặp giọng số 1. Ta nói định nghĩa cặp giọng số 6 (F-Dm) là cặp giọng số 1 (C-Am) được nâng lên 2,5 cung. Suy ra chúng ta chỉ cần nhớ cặp giọng số 1 thì có thể dễ dàng tìm ra 11 cặp giọng còn lại và cao độ giữa chúng, một điều ứng dụng thực tế chúng ta thường thấy là một ca khúc thường hát được ở cả giọng nam, giọng nữ và giọng nữ thường cao hơn giọng nam 3 cung (3 tone)

Ví dụ ở bài số 1 viết Melody ta có bài Yêu Là Tha Thu, giọng nam của bài này là giọng Đô thăng trưởng (C#) tương ứng cặp âm giai hòa âm của nó là Đô thăng trưởng – La thăng thứ (C-A#m). Nếu một ca sĩ nữ muốn hát bài này phải nâng lên 3 cung tương ướng cặp âm giai hòa âm của nó là Son trưởng – Mi thứ (G-Em).

 1. Chi tiết các hợp âm thường tồn tại trong cặp âm giai số 1
 2. Đô trưởng C (C-E-G)
 3. La thứ Am (A-C-E)
 4. Mi thứ Em (E-G-B)
 5. Mi trưởng E (E-G#-B)
 6. Pha trưởng F (F-A-C)
 7. Rê thứ Dm (D-F-A)
 8. La trưởng A (A-C#-E)
 9. Son trưởng G (G-B-D)
 10. Si trưởng B (B-C#-E)

Lưu ý một số hợp âm có số 7 hoặc 7b5, ví dụ như: E7 hay Em7b5 thì chúng ta hãy lược bỏ 7 hoặc 7b5 để cho nó về hợp âm thông thường để dễ làm hòa âm hơn.

Ta có video ví dụ :

CÁC BẠN XEM NHIỀU HƠN Ở LINK DƯỚI ĐÂY:

https://www.youtube.com/c/HoThienQuanOfficial/videos

Exit mobile version