Học Hoà Âm Phối Khí – Học Mix Nhạc – Bài 5 – Viết Violin

Hòa thanh Violin được ví như là linh hồn của một ca khúc, là một dạng giai điệu khác đi trong vòng hòa âm nhưng rất khác với Melody chính nhưng nó có tính chất bổ trợ, điểm tô cho Melody chính. Nói cách khác, nó làm cho ca khúc trở nên có nhiều màu … Continue reading Học Hoà Âm Phối Khí – Học Mix Nhạc – Bài 5 – Viết Violin

Học Hoà Âm Phối Khí – Học Mix Nhạc – Bài 4 – Viết Guitar

Đối với bài số 4 ta sẽ viết nhạc cụ guitar đệm cho ca khúc phổ thông. Ample guitar là nhạc cụ giả lập guitar ảo được ứng dụng rộng rãi cho các bản phối hiện đại, rất dễ sử dụng, âm thanh như thật với kho thư viện độc đáo gồm đệm guitar, quạt … Continue reading Học Hoà Âm Phối Khí – Học Mix Nhạc – Bài 4 – Viết Guitar