DOWNLOAD VIDEO BÀI GIẢNG

DOWNLOAD FULL VIDEO CÁCH LÀM DÒNG BOLERO – TRỮ TÌNH – QUÊ HƯƠNG

Gồm các bước tiến hành làm 1 bài hát, cách tạo track, chọn nhạc cụ, mixing nhạc cụ, master xuất sản phẩm chất lượng cao và được tặng kèm nhạc cụ ảo VSTi – Bạn sẽ nhận đươc qua email tất cả những nội dung sau: – Full Video Bài Giảng – Project dòng nhạc Bolero – Trữ Tình – Quê Hương – Nhạc cụ ảo dòng nhạc Bolero – Trữ Tình – Quê Hương

$42.00

Hoặc bạn có thể thanh toán bằng chuyển khoản:

Đơn Giá: 1.000.000 VNĐ/ FULL VIDEO

Tên Tài Khoản: NGUYỄN VĂN HIẾU

Số Tài Khoản: 662884888

Ngân Hàng Á Châu ACB Hồ Chí Minh

(Sau khi thanh toán bạn vui lòng cung cấp địa chỉ Email về hộp thư:

hothienquan@gmail.com hoặc số điện thoại: 0965662884 (ZALO),

sau 2 phút kể từ khi thanh toán hệ thống sẽ gởi FULL VIDEO và các tài liệu cho bạn)

  • PROJECT NHẠC MẪU BOLERO – TRỮ TÌNH

DOWNLOAD FULL VIDEO CÁCH LÀM DÒNG VINAHOUSE

Gồm các bước tiến hành làm 1 bài hát, cách tạo track, chọn nhạc cụ, mixing nhạc cụ, master xuất sản phẩm chất lượng cao và được tặng kèm nhạc cụ ảo VSTi – Bạn sẽ nhận đươc qua email tất cả những nội dung sau: – Full Video Bài Giảng – Project dòng nhạc VINAHOUSE – Nhạc cụ ảo dòng nhạc VINAHOUSE

$42.00

  • PROJECT MẪU DÒNG VINAHOUSE

DOWNLOAD FULL VIDEO CÁCH LÀM DÒNG POP – BALLAD

Gồm các bước tiến hành làm 1 bài hát, cách tạo track, chọn nhạc cụ, mixing nhạc cụ, master xuất sản phẩm chất lượng cao và được tặng kèm nhạc cụ ảo VSTi – Bạn sẽ nhận đươc qua email tất cả những nội dung sau: – Full Video Bài Giảng – Project dòng nhạc POP - BALLAD – Nhạc cụ ảo dòng nhạc POP - BALLAD

$42.00

  • PROJECT MẪU DÒNG POP – BALLAD

DOWNLOAD FULL VIDEO CÁCH LÀM DÒNG MASHUP

Gồm các bước tiến hành làm 1 bài hát, cách tạo track, chọn nhạc cụ, mixing nhạc cụ, master xuất sản phẩm chất lượng cao và được tặng kèm nhạc cụ ảo VSTi – Bạn sẽ nhận đươc qua email tất cả những nội dung sau: – Full Video Bài Giảng – Project dòng nhạc MASHUP – Nhạc cụ ảo dòng nhạc MASHUP

$42.00

  • PROJECT MẪU:

DOWNLOAD FULL VIDEO CÁCH LÀM DÒNG EDM

Gồm các bước tiến hành làm 1 bài hát, cách tạo track, chọn nhạc cụ, mixing nhạc cụ, master xuất sản phẩm chất lượng cao và được tặng kèm nhạc cụ ảo VSTi – Bạn sẽ nhận đươc qua email tất cả những nội dung sau: – Full Video Bài Giảng – Project dòng nhạc EDM – Nhạc cụ ảo dòng nhạc EDM

$42.00

  • PROJECT MẪU:

DOWNLOAD FULL VIDEO CÁCH LÀM DÒNG FUTURE BASS

Gồm các bước tiến hành làm 1 bài hát, cách tạo track, chọn nhạc cụ, mixing nhạc cụ, master xuất sản phẩm chất lượng cao và được tặng kèm nhạc cụ ảo VSTi – Bạn sẽ nhận đươc qua email tất cả những nội dung sau: – Full Video Bài Giảng – Project dòng nhạc FUTURE BASS – Nhạc cụ ảo dòng nhạc FUTURE BASS

$42.00

  • PROJECT MẪU:

…Xem Thêm