Site icon VIẾT NHẠC – PHỐI KHÍ – THU ÂM – SẢN XUẤT ÂM NHẠC

Học Phí Thanh Nhạc

Dưới đây là học phí các lớp thanh nhạc tại Thiện Quân Entertainment

Địa chỉ: Công Ty Âm Nhạc Và Truyền Thông Thiện Quân. Số 101, Đường Số 4, Phường 16, Gò Vấp, TP. HCM.

Liên Hệ Ghi Danh: 0965.662.884

Exit mobile version